Prijs Gratis
Categorie Automatisering en ICT
gepubliceerd datum Oktober 15, 2016
Bekeken 356
Land Belgium


Bedrijfsomschrijving

Qualified4U Nederland BV is een landelijk opererende detacheringsorganisatie op het gebied van ICT. Qualified4U Nederland BV levert projectmatig ICT expertise en capaciteit aan organisaties op basis van detachering, deta-vast en werving & selectie.Kwaliteit en flexibiliteit staan centraal in onze bedrijfsfilosofie. Wij willen niet de grootste speler in de markt zijn, maar wel de beste. Wij geloven dat in deze branche enkel een klein en hooggespecialiseerd team garant staat voor een aanzienlijke toegevoegde waarde. Onze compacte structuur laat ons toe om sneller in te spelen op de laatste technologische evoluties en maakt ons minder onderhevig aan de wisselende conjunctuur.Met opdrachtgevers in o.a. de bancair, overheids-, olie-, staal- en techniek branche ben je als ICT professional bij Qualified4U altijd aan het goede adres voor mooie carrièremogelijkheden. Onze consultants helpen je graag met het realiseren van jouw persoonlijke doelstellingen en ambities, door middel van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Het teamgevoel is de basis voor ons succes.Functieomschrijving

Je verzorgt voor onze klant het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn devolgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviserenvan de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT enzorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier overde dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.


Als teamlid houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn: Gegevensbeheer (het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid,juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens) Bewaken privacy- en beveiligingsaspecten (autorisatie en registratie) Uitvoeren van gebruikersacceptatie testen Uitvoering escalatieprocedure ICT dienstverleningVERPLICHTE VAARDIGHEDENHieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.


 Functie-eisen


Harde eisenaantoonbare ervaring met zware testtrajecten binnen omplexe(interne & externe) informatie-ketens.


Activiteiten en Resultaten Functionele werking van de applicatie is geregistreerd en bewaakt; Gebruikers ondersteund bij het werken met in beheer zijnde applicaties; Administratieve procedures zijn onderhouden; Incidenten zijn opgelost op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever; Tijdige afhandeling van incidenten is gemonitord; Standaard wijzigingen zijn uitgevoerd op basis van afspraken gemaakt met deklant-opdrachtgever; Ondersteunen projecten met het realiseren van aanvullende functionaliteit binnen de bestaandeapplicatie; Ondersteunen/inzet in projecten waarbij vervanging cq. vernieuwing van bestaande dienstenworden gerealiseerd Toegangsvoorzieningen op gegevensverzamelingen zijn gerealiseerd en bewaakt; Bijdrage aan Functionele Acceptatietests (FAT) en Gebruikers Acceptatietests (GAT); Ketenbeheer met betrekking tot de informatie-uitwisseling in DJI berichten ketens is uitgevoerd; (Management) rapportages opgesteld; Voor de oplossing en afhandeling van 3e lijn storingen zijn proceshandelingen binnen hetincidentproces uitgevoerd; Voor een beheerste en efficiënte realisatie en implementatie van 3e lijn wijzigingen zijn deproceshandelingen binnen het wijzigingsproces uitgevoerd; voor het structureel oplossen van onderliggende oorzaken van storingen zijn deproceshandelingen binnen het probleemproces uitgevoerd;Voor deze functie geldt dat er ervaring wordt gevraagd in deelname aan projecten (vernieuwing /vervanging) met hoog bestuurlijke aandacht.GEDRAGSKENMERKENAlgemene vaardigheden: Goed kunnen plannen Klantgerichte houding Initiatiefrijk Analyserend Probleemoplossend Goed kunnen samenwerken Communicatief vaardig goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Humor om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen Kennis van en gecertificeerd in BiSLArbeidsvoorwaarden

In nader overleg te bepalen.Sollicitatieprocedure


Interesse? Stuur ons een helder, duidelijk en overzichtelijk CV in Word-formaat. Stuur een opdrachtgerichte motivatie mee waarin je duidelijk verwijst naar jou specifieke ervaring met de gevraagde expertises. Geef een indicatie van het gewenst salaris of uurtarief. Geef duidelijk de beschikbaarheidsdatum en eventuele vakanties aan. Stuur uw sollicitatie naar: sollicitaties@qualified4u.euKijk op onze website www.qualified4u.eu voor overige vacatures.Naam: Qualified4U Nederland BV


   

  Laat een reactie achter (spam en aanstootgevende berichten worden verwijderd)


   

   

  Gerelateerde aanbiedingen

  • Technisch helpdesk medewerker Nederlands
   Technisch helpdesk medewerker Nederlands
   Automatisering en ICT - Antwerpen - Oktober 15, 2016 Gratis

   Bedrijfsomschrijving Het contactcenter is een jonge, open en innovatieve organisatie.Ze bieden service aan europese klanten van bekende bedrijven. Het gaat o.a. om technische ondersteuning voor tablets, monitoren, televisies, routers etc. Functieomsc...

  • C++ GIS Software Ontwikkelaar Rotterdam Geomatics MOOIE ...
   C++ GIS Software Ontwikkelaar Rotterdam Geomatics MOOIE ...
   Automatisering en ICT - Antwerpen - Oktober 15, 2016 Gratis

   Dit doe je Voor de vacature als C++ GIS Software Ontwikkelaar Rotterdam Geomatics ga je het volgende doen:  FUNCTIEOMSCHRIJVING Als software ontwikkelaar lever je samen met collegas en klanten een actieve bijdrage in de functionele en technische ontw...

  • Service Medewerker ICT (2e lijns)
   Service Medewerker ICT (2e lijns)
   Automatisering en ICT - Antwerpen - Oktober 15, 2016 Gratis

   Bedrijfsomschrijving Dit bedrijf is een professional op het gebied van ICT en Software oplossingen. Ze houden zich bezig met het iinrichten en beheren van ICT-infrastructuren. Ze leveren innovatieve mobiele oplossingen voor grote organisaties, gemeen...


   
  verkoper:


  Qualified4U Nederland BV

  Lokatie: antwerpenmarkt.be - Belgium


  Generated in 0.042927026748657 ms